Boekhouding en Administratie voor ZZP'ers

06 1393 6399

Waarom Boekhouder Gezocht?

  • Thuis in administratie van de zzp’er
  • Achttien jaar ervaring op administratie gebied
  • Zeven dagen per week twaalf uur per dag bereikbaar
  • Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Op zoek naar een boekhouder?

Bel administratiekantoor Boekhouder Gezocht. Contact ons voor meer informatie over onze werkwijze.

Telefoon: 06 - 1393 6399
Email: info@boekhouder-gezocht.nl

Gemeenten bieden schuldhulp

De aanpak van schuldenproblemen wordt een wettelijke taak voor de gemeenten. In een brief aan de Tweede Kamer schetst staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kaders voor ‘minnelijke’ schuldhulpverlening, staat opBoekhouder Gezocht

In de praktijk verschilt de manier waarop hulp wordt geboden aan mensen met problematische schulden sterk van gemeente tot gemeente. In het wetsvoorstel worden de belangrijkste voorwaarden geformuleerd die moeten leiden tot een effectievere aanpak van de schuldhulpverlening.

Aanpak

Na een verzoek tot schuldhulp hebben gemeenten uiterlijk vier weken de tijd om tot actie over te gaan. Dat moet uiteindelijk leiden tot een individueel plan waarbij niet alleen aandacht is voor het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan. De vaststelling van de afloscapaciteit van een schuldenaar vindt plaats op basis van een in de wet op te nemen norm.
­
Het is aan de gemeenteraad om vorm en inhoud te bepalen en een integraal plan op te stellen, op vergelijkbare wijze waarop dat is gebeurd bij de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Ook voor ex-ondernemers

De minnelijke schuldhulpverlening is niet alleen toegankelijk voor natuurlijke personen met privé schulden, maar ook voor natuurlijke personen die schulden hebben in verband de liquidatie van een onderneming. Voorwaarde voor de toegang tot de minnelijke schuldhulpverlening is dat de activiteiten van de onderneming van de natuurlijke persoon feitelijk gestopt moeten zijn.

Geen juridische procedures

Met de voorgestelde aanpak beoogt het kabinet dat mensen van problematische schulden afkomen zonder in allerlei juridische procedures terecht te komen. Het is vaak het beste om schuldproblematiek ‘minnelijk’ op te lossen. Instemming van de schuldeisers is daarbij essentieel.
­
Het is de bedoeling het wetsvoorstel nog voor het eind van dit jaar in te dienen bij de Tweede Kamer.

Switch nu!

Als u overstapt naar Boekhouder gezocht, krijgt u een jaar lang 10 euro per maand korting.

Maak de overstap
Niet tevreden met uw huidige boekhouder?

Stap nu over naar Boekhouder Gezocht.

Meer info ...

5 Tips

Die u veel geld kunnen besparen