Boekhouding en Administratie voor ZZP'ers

06 1393 6399

Waarom Boekhouder Gezocht?

 • Thuis in administratie van de zzp’er
 • Achttien jaar ervaring op administratie gebied
 • Zeven dagen per week twaalf uur per dag bereikbaar
 • Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Op zoek naar een boekhouder?

Bel administratiekantoor Boekhouder Gezocht. Contact ons voor meer informatie over onze werkwijze.

Telefoon: 06 - 1393 6399
Email: info@boekhouder-gezocht.nl

Posts Tagged ‘mkb’

Arag-contractweken: laat contract screenen ivm veranderde wetgeving

De wetgeving voor de ZZP’er en MKB’er verandert regelmatig en heeft invloed op uw bedrijfsvoering. In juni is de wetgeving rondom koop op afstand gewijzigd en in januari verandert de arbeidswetgeving. Dit heeft gevolgen voor uw arbeidscontracten en algemene voorwaarden. ARAG helpt graag zonder u direct met dure advocaatkosten op te zadelen.

Van juli t/m september organiseren wij de ARAG Contractweken. Tijdens deze weken staat het controleren en actualiseren van contracten centraal. Voor een vast bedrag en binnen 48 uur controleren onze juristen of uw contracten nog actueel zijn.

Het insturen van een contract gaat heel makkelijk via de ARAGapp. Download direct via de GooglePlay of AppStore of ga naar ARAG.nl.

Lees hier meer

Abab: MKB-winstvrijstelling stijgt in 2013 naar 14%

Abab accountants meldt dat de ZZP’er in 2013 geen  12% maar 14% aftrek van MKB-winstvrijstelling mag toepassen, las zzp-boekhouder

De verhoging is het gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Dit voorstel volgt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar is nog niet in het Belastingplan 2013 opgenomen.

Abab: ‘MKB-winstvrijstelling in 2013 naar 14% voor ZZP’er’

Abab accountants meldt dat de ZZP’er in 2013 voor de inkomstenbelasting 14% MKB-winstvrijstelling mag aftrekken, las zzp-boekhouder. Dit is nu 12 procent.

De hogere 14 procent is het gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip.

Dit voorstel komt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar is nog niet in het Belastingplan 2013 opgenomen.

ZZP-tip: kom vanavond netwerken in Haarlem met Hans van Breukelen

ZZP-tip: kom vanavond netwerken in Haarlem met Hans van Breukelen

Maandag 8 oktober 2012 wordt een historische dag want niet eerder werd er in de regio zo nauw samengewerkt door vijf MKB netwerkorganisaties. Deze dag wordt HET netwerkevenement van 2012. Reserveer de datum vast in uw agenda, adviseert zzpboekhouder

In Haarlem en omgeving zijn meerdere netwerken actief met allen een eigen identiteit. Heeft de één meer focus op belangenbehartiging, richt de ander zich op innovatie. Is de één er voor startende ondernemers, richt de ander zich op het verbinden van Haarlem met de omliggende regio’s

Juist nu hebben deze netwerkorganisaties gemeend dat het tijd is om muurtjes af te breken in plaats van op te trekken. In het belang van alle aangesloten leden en zeker ook alle ondernemers in de regio.

Met als praktische uitvoering van deze samenwerking het spectaculaire evenement “GA EENS VREEMD“, bieden wij alle leden van genoemde organisaties en nieuwsgierigen de kans in contact te komen met ondernemers uit de regio. Laat u inspireren en ontmoet! Reserveer maandag 8 oktober in uw agenda.

Programma Ga eens vreemd:

Maandag 8 oktober Philharmonie, Lange Begijnestraat 11 te Haarlem

 • 17.00 VIP-borrel voor sponsors en genodigden
 • 18.00 entree (en buffet**)
 • 19.00 Ramon Fielmich opent de avond
 • 19.15 Erik van den Bosch
 • 19.20 Hans van Breukelen met het thema verbinding
 • 20.00 Ramon Fielmich presenteert Netwerkorganisaties en sponsoren
 • 20.15 NETWERKEN 3.0 in de foyer (neem uw smartphone mee!)
 • 22.00-23.00 einde avond

Mogelijkheid tot aanmelden voor het buffet ontvangt u in een separate mail. Graag tot maandag 8 oktober!!

Antwoordvoorbedrijven.nl helpt zzp’er

Vanaf vandaag kan de zzp’er per branche alle informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving, vergunningen en subsidies vinden op de site Antwoordvoorbedrijven.nl. Dit maakte staatssecretaris Jan Kees de Jager bekend.

De informatie is opgenomen in 62 zogenoemde branchewijzers. ‘Een zzp’er kan zo in 1 oogopslag zien met welke regels hij te maken heeft in zijn branche. Met deze overzichtelijke indeling nemen we veel irritaties weg bij ondernemers’, aldus De Jager.

Tijdens een bijeenkomst met ondernemers op 22 september presenteerde De Jager de nieuwe website. Samen met Bernard Wientjes van VNO-NCW en Loek Hermans van MKB Nederland ging de staatssecretaris in gesprek met ondernemers over het verminderen van de regeldruk. ‘Deze bijeenkomst geeft mij de kans om te laten zien dat dit kabinet de aanpak van regeldruk serieus neemt’, aldus De Jager.

Meer informatie over het verminderen van regeldruk leest u op de site van het ministerie van Financiën.

Cursus administratie voor mkb’er

Goed nieuws voor Mkb ’ers die geld willen besparen op hun boekhouder. Speciaal voor kleine bedrijfjes geeft mkbboekhouder.nl een korte en praktische beginnersavond administratie. De cursus wordt in Heemskerk of Beverwijk gehouden en gaat door bij vier of meer deelnemers. De kosten bedragen 30 euro exclusief BTW per avond.

In een les leer je jouw administratie te ordenen en word je wegwijs gemaakt in de boekhouding, de btw-aangifte en de Inkomstenbelasting. Ook krijg je tips over het zelf aanschaffen van een boekhoudpakket (Snelstart).

Ondernemers kunnen geld besparen door hun administratie in eigen hand te nemen en alleen de jaarrekening, de aangifte Inkomstenbelasting en de controle door mkbboekhouder.nl te laten verzorgen.

Als je geïnteresseerd bent, kun je meer informatie vinden op www.mkbboekhouder. nl

Ondernemers denken aan ontslag

Een kwart van de aannemers in het midden- en kleinbedrijf gaat ervan uit de komende maand personeel te moeten ontslaan en 65% verwacht een verslechtering van de economie en een daling van de prijzen. Dit blijkt uit een enquête van de Aannemersfederatie Nederland onder 1.700 leden. Bijna 60% van de bedrijven liet eind mei weten met productiebelemmeringen te kampen. Dit is voor het overgrote deel het gevolg van onvoldoende orders en voor een kleiner deel van stagnatie bij grote hoofdaannemers, meldt Boekhouder Gezocht

Het onderzoek laat zien dat de huidige productiedaling voor een groot deel wordt opgevangen door de uitstoot van zzp`ers en ingeleend personeel. De afgelopen maanden nam het aantal zzp`ers af met 22% en het aantal inleenkrachten met 18%. Het aantal vaste medewerkers bleef nagenoeg gelijk. De grootste klappen vallen in de woningbouw, waar 50% van de aannemers met productieverlies te maken heeft. Van een terugslag bij verbouw, herstel en onderhoud van woningen is nog weinig te merken.

De verslechtering van de situatie is verder te zien aan het feit dat 45% van de respondenten laat weten minder orders dan normaal te hebben en 25% het rendement van het eigen bedrijf als slecht bestempelt. De Aannemersfederatie Nederland zal de enquête periodiek herhalen om de ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen en om waar nodig het beleid aan te kunnen passen.

Boekhouder Gezocht

Verzekeringen MKB’er en zzp’er

Als MKB’er kunt u zich tegen alles verzekeren. Maak een bewuste keus uit de volgende mogelijkheden, aldus www.mkbboekhouder.nl

Overlijdensrisicoverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Deze verzekering zorgt voor een financieel vangnet wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Sluit u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering dan is de bijstand de enige uitkering waarop u aanspraak kunt maken. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben speciale arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor starters of geven starterskortingen. Als u een beperkt budget heeft kunt u beginnen met een basisdekking en later overstappen naar een uitgebreidere arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Verzekeringen voor uw bedrijf

Inventarisverzekering: biedt dekking tegen rook -en roetschade, storm-, inbraak-, diefstal na braak- en waterschade. Ook uw voorraden zijn verzekerd.

Transportverzekering: Met een transportverzekering zijn uw goederen verzekerd tegen de risico’s van diefstal en beschadigingen tijdens het transport of het laden en lossen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven: biedt dekking bij schade die u of eventueel uw personeel aan derden toebrengt. Voor ondernemers met een vrij beroep kan een uitbreiding met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstandig zijn. (Vermogens)schade als gevolg van beroepsfouten is dan gedekt.

Rechtsbijstandverzekering

 

Boekhouder Gezocht helpt starters

Startende zzp’ers hebben vaak behoefte aan een maximale begeleiding terwijl er nog weinig of geen inkomsten zijn gemaakt.

Omdat Boekhouder Gezocht ernaar streeft met al onze klanten uit het mkb een langdurige relatie op te bouwen, zijn wij graag bereid om tijd en energie in een startende onderneming te investeren.

Wij kunnen startende zzp’ers o.a. helpen bij het inrichten van hun administratie, kredietaanvraag bij banken en de bepaling van ondernemersvorm.

Donner wil wtv MKB

MKB-Nederland vindt het verstandig van minister Donner om de regeling werktijdverkorting (wtv) tot 21 maart te verlengen.

Werkgevers moeten gebruik kunnen maken van de regeling totdat er een goed alternatief is, aldus de koepelorganisatie.

Donner meldde vandaag dat de regeling wtv tot 21 maart blijft gelden in plaats van dat deze op 1 maart stopt. De minister nam dit besluit omdat hij hoopt dat er half maart een sociaal akkoord ligt tussen werkgevers en werknemers om de gevolgen van de economische crisis op te vangen. De regeling wordt ingetrokken zodra vervangende maatregelen tot stand zijn gebracht. De minister sluit niet uit dat dit al voor 21 maart 2009 kan gebeuren.

MKB-Nederland is blij met het besluit van Donner. Volgens de werkgeversorganisatie moet het kabinet geen oude schoenen weggooien voor het nieuwe heeft. Hiermee verwijst de koepelorganisatie naar de nieuwe afspraken in kader van het voorjaarsoverleg.

Boekhouder Gezocht

Switch nu!

Als u overstapt naar Boekhouder gezocht, krijgt u een jaar lang 10 euro per maand korting.

Maak de overstap
Niet tevreden met uw huidige boekhouder?

Stap nu over naar Boekhouder Gezocht.

Meer info ...

5 Tips

Die u veel geld kunnen besparen